Τρίτη, 10 Μαΐου 2016

Εκδήλωση για τις αλλαγές στα πανεπιστήμια

Εκδήλωση για τις αλλαγές στο πανεπιστήμιο, από το Συντονιστικό Καλών Τεχνώνμε κεντρικούς άξονες
-εθνικός διάλογος για την παιδεία
-σπάσιμο πτυχίου σε κύκλους