Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2016

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Μετά από την ενημέρωση για το μάθημα της Εσωτερικής/Εξωτερικής Πρακτικής άσκησης από τον Β. Αρδίττη διαπιστώσαμε και καταγράφουμε τις παρακάτω προβληματικές του μαθήματος :
Εσωτερική Πρακτική
1.    Αντί να ολοκληρώνεται το πρόγραμμα σπουδών και να καλύπτονται ελλείψεις στα μαθήματα κορμού και κατευθύνσεων,
βαφτίζεται μάθημα επιλογής μία κατάσταση που ήδη υπάρχει στη σχολή. Ένα μάθημα χωρίς απαιτήσεις, χωρίς να φορτώνονται εργατοώρες οι καθηγητές και χωρίς την πρόσληψη νέων καθηγητών.
2.    Προτείνεται από το Πανεπιστήμιο μία σχέση με τους συμφοιτητές μας που τους θέλει να είναι βαθμολογητές, κάτι που δεν ταιριάζει με  τις σχέσεις συναδελφικότητας και ισότητας που θέλουμε στην θεατρική μας συνεργασία.
3.    Ο επόπτης καθηγητής του πρότζεκτ βαθμολογεί, πέρα από τον βασικό εξεταζόμενο, την δουλεία των υπόλοιπων συμμετεχόντων, που έχουν δηλώσει το μάθημα. Ορίζεται δηλαδή κατάλληλος να βαθμολογήσει φοιτητές σε κατεύθυνση διαφορετική του αντικειμένου του.


Εξωτερική Πρακτική

1.    Νομιμοποιείται η σχέση του Πανεπιστημίου με κερδοσκοπικούς φορείς.
2.    Με την πρόφαση της «μαθητείας», οι φοιτητές καλούνται να προσφέρουν εθελοντική εργασία, καλύπτοντας έτσι θέσεις εργασίας, που θα απαιτούσαν πρόσληψη προσωπικού.
Μ’ αυτόν τον τρόπο κερδοσκοπούν στις πλάτες των φοιτητών.
3.    Δεν υπάρχει καμία δέσμευση για την ασφάλεια των συμμετεχόντων φοιτητών.
4.    Τα κριτήρια για την επιλογή των φοιτητών που έχουν δηλώσει το μάθημα είναι προβληματικά. Προάγεται μία ανταγωνιστική σχέση ανάμεσα στους φοιτητές, χωρίς να υπάρχουν όροι ισότητας.

Το θέατρο ως τέχνη στηρίζεται από τη φύση του στη συνεργασία. Η σχολή μας παραδοσιακά προάγει αυτή την συνεργασία μεταξύ των φοιτητών.

Μάθαμε να λειτουργούμε χωρίς το κίνητρο του βαθμού.

Η σχέση μας αυτή δεν θέλουμε να μετατραπεί σε βαθμοθηρία, όπως προάγει το μάθημα της Εσωτερικής Πρακτικής Άσκησης, που δεν δημιουργήθηκε για να καλύψει ανάγκες των φοιτητών, αλλά εκμεταλλεύεται αυτό που ήδη γίνεται, για να καλύψει ελλείψεις του οδηγού σπουδών.

Το μάθημα της Εξωτερικής Πρακτικής «διδάσκει» την ανοχή στην εθελοντική εργασία και την μείωση των αντιστάσεων και των διεκδικήσεων, παρουσιάζοντας μας μία προβληματική ως φυσιολογική κατάσταση.

Καλούμε σε συζήτηση για το μάθημα Εσωτερικής/Εξωτερικής 
Πρακτικής Άσκησης
 την Τετάρτη 11/2 στις 19.00 στο κτήριο της Εγνατίας στον 3ο