Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2013

Τι ακριβώς σημαίνουν πι απολύσεις των διοικητικών στο Α.Π.Θ.Τι ακριβώς σημαίνουν οι απολύσεις των Διοικητικών για το ΑΠΘ;
Μέχρι τώρα, είχαμε πάσο, κάναμε δηλώσεις μαθημάτων και βιβλίων, εγγραφόμασταν κανονικά στο εξάμηνο, έβγαιναν οι βαθμολογίες μας, το πρόγραμμα μαθημάτων και εξετάσεων, προμηθευόμασταν υλικό(σημειώσεις και άλλα), γίνονταν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα ERASMUS, λάμβαναν χώρα οι Συνελεύσεις Τμήματος (Καθηγητών-Διοικητικού Προσωπικού-Φοιτητών), παίρναμε βεβαιώσεις σπουδών, διεξαγόταν ομαλά η διαχείριση των πόρων του κάθε τμήματος. (Ουσιαστικά στη Γραμματεία στηριζόταν η εύρυθμη λειτουργία κάθε Τμήματος).
Λέμε μέχρι τώρα, επειδή:
Από το επόμενο εξάμηνο (αυτό ισχύει και για τις Γραμματείες στις οποίες δουλεύουν υπάλληλοι με εργολαβία) όλες οι παραπάνω διαδικασίες -αν γίνονται- θα γίνονται σε βάρος χρόνου και αποτελέσματος. Ακόμη και σε γραμματείες που φαινομενικά λειτουργούν ομαλά, τα προβλήματα αυτά δεν θα αργήσουν να γίνουν ορατά. Κι αυτό επειδή, οι εργολαβικοί υπάλληλοι που δηλώνει το υπουργείο οτι θα καλύψουν τα κενά,
α. πρέπει από κάποιον (από ποιόν αν απολυθούν όλοι;) να εκπαιδευτούν για τα νέα τους καθήκοντα, διαδικασία αναμφισβήτητα χρονοβόρα με μεγάλες πιθανότητες λάθους και
β. ακόμη κι αν εκπαιδευτούν, πολύ γρήγορα θα αντικατασταθούν εκ νέου. (καθώς οι συμβάσεις προβλέπεται να είναι 5μηνες. Για να μην αναφερθούμε στις 20ήμερες συμβάσεις σε Φυσικό, Βιολογικό και Ιατρική!!)
γ. Πρόσβαση στα μαθητολόγια (ατομικός λογαριασμός κάθε φοιτητή στο I.T.C.) έχουν μόνο οι υπάλληλοι που έχουν άμεση σχέση εργασίας με το Πανεπιστήμιο. Εκείνοι μόνο διαθέτουν ειδικό κλειδί πρόσβασης στο όνομα τους με προσωπικό κωδικό. Αυτό δεν ισχύει όμως και για τους εργολαβικούς υπαλλήλους, καθώς δεν είναι άμεσα διορισμένοι από το Υπουργείο.
δ. Πέραν των μαθητολογίων, οι διοικητικοί υπάλληλοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τα οικονομικά του κάθε τμήματος. Είναι απορίας άξιο, ποιος θα αναλάβει να καταγράψει τις ανάγκες κάθε Τμήματος και να λάβει αποφάσεις με βάση αυτές, τη στιγμή που κάθε χρόνο μειώνεται η χρηματοδότηση των Πανεπιστημίων και που χρειάζεται ένα άτομο για να συνυπολογίσει τις ανάγκες σε σχέση με τα κονδύλια.

Μέχρι τώρα, η κεντρική βιβλιοθήκη λειτουργούσε με κανονικό ωράριο (πρωί -απόγευμα). Είχαμε πρόσβαση σε διεθνή βιβλιογραφία, ψηφιοποιούνταν μεταπτυχιακές-διδακτορικές εργασίες και σπάνιο υλικό, χρήσιμο για ερευνητικές εργασίες είτε δικές μας, είτε των καθηγητών μας. Μέσω blackboard, όχι μόνο προμηθευόμασταν υλικό απαραίτητο για τη διεξαγωγή των μαθημάτων αλλά εξεταζόμασταν και βαθμολογούμασταν.
Λέμε μέχρι τώρα, επειδή:
Απολύονται 7 βιβλιοθηκονόμοι από την κεντρική βιβλιοθήκη και παραμένουν μόνο 2, το οποίο σημαίνει:
α. Η βιβλιοθήκη θα αδυνατεί να λειτουργεί όλα τα απογεύματα (περικοπές ωραρίου).
β. Στην υπηρεσία της ψηφιοποίησης σπάνιου και πολύτιμου υλικού, από τέσσερεις υπάλληλοι μένουν τρεις.
γ. Στην υπηρεσία διδακτορικών και μεταπτυχιακών εργασιών από τρεις μένουν δύο, οπότε θα υπάρξουν καθυστερήσεις στη διαδικασία κατάθεσης και ηλεκτρονικής καταχώρησης των εργασιών.
δ. Από την ομάδα των ηλεκτρονικών μαθημάτων (blackboard) ο αριθμός των υπαλλήλων από τρεις μειώνεται σε δύο και αυτό σημαίνει σοβαρή καθυστέρηση στη εξυπηρέτηση καθηγητών και φοιτητών (εγγραφές φοιτητών στα ηλεκτρονικά μαθήματα, διαχείριση μαθημάτων, αρχείων..)
ε. Στην υπηρεσία εκπαίδευσης που είναι αρμόδια για σεμινάρια σε φοιτητές μένει ένα άτομο για να εξυπηρετεί όλες τις σχολές.
στ. Επίσης φεύγει προσωπικό που στήριζε την πρόσβαση και διάθεση σε ηλεκτρονικές πηγές και περιοδικά.
Ταυτόχρονα, λόγω τις υποχρηματοδότησης του Πανεπιστημίου, φέτος αγοράστηκαν μόνο 60 βιβλία (από 200 περίπου που αγοράζονταν ετησίως) για την Κεντρική Βιβλιοθήκη, ενώ πλέον έχουμε πρόσβαση σε περιορισμένο αριθμό ηλεκτρονικών περιοδικών επειδή το Πανεπιστήμιο αδυνατεί να πληρώσει τις συμβάσεις με αυτά
           
Στις περιφερειακές βιβλιοθήκες τώρα, η κατάσταση είναι κρίσιμη, ειδικά για τις Θεωρητικές Σχολές. Συγκεκριμένα:
α. Η μία από τις 2 βιβλιοθήκες του Τμήματος Γαλλικής Φιλολογίας λειτουργεί εξολοκλήρου από φοιτητές, ενώ η άλλη παραμένει με μία υπάλληλο.
β. Με μία υπάλληλο θα μείνει και το Τμήμα Αγγλικής και το Τμήμα Γερμανική Φιλολογίας.
γ. Το Τμήμα Ιταλικής Φιλολογίας είχε ένα υπάλληλο ο οποίος απολύεται.
Στο Τμήμα Φιλολογίας και Παιδαγωγικής απολύονται όλοι οι υπάλληλοι όπως και στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας.
δ. Η βιβλιοθήκη του Τμήματος Μουσικών Σπουδών υπολειτουργεί εδώ και ένα χρόνο καθώς έχει μείνει μόνο ένας υπάλληλος. 

Μέχρι τώρα, είχαμε (αν εξαιρέσεις τις εγκαταστάσεις της Θέρμης που είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε) ομάδες συντήρησης, θέρμανσης, απάντλησης υπόγειων υδάτων και ασφάλειας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.
Λέμε μέχρι τώρα, επειδή:
α. Απολύθηκαν όλοι οι θερμαστές. Μόνο αυτοί μπορούν να ανάψουν και να συντηρήσουν τους λέβητες πετρελαίου του Πανεπιστημίου. Η απουσία τους δημιουργεί κινδύνους για την ασφάλεια του κεντρικού λεβητοστασίου του ΑΠΘ καθώς η συγκεκριμένη εργασία απαιτεί ειδική τεχνογνωσία. (Ο λόγος που είχαμε θέρμανση την προηγούμενη εβδομάδα είναι γιατί οι θερμαστές εργάσθηκαν εθελοντικά. http://www.youtube.com/watch?v=ImiEdw-vrXg&feature=youtu.be)
β. Συνολικά από την τεχνική υπηρεσία, απολύονται 35 υπάλληλοι και μένουν 8 για όλο το Πανεπιστήμιο!

Αφήσαμε για το τέλος τη Διοικητική Οικονομική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου. Οι αρμοδιότητες της είναι η μισθοδοσία των καθηγητών (μόνιμων και συμβασιούχων), η έκδοση τιμολογίων για τις συναλλαγές του Πανεπιστημίου και η έκδοση προϋπολογισμού του ΑΠΘ.
Η συγκεκριμένη υπηρεσία ήταν ήδη υποστελεχωμένη και τώρα καταργούνται ακόμα 78 θέσεις εργασίας. Αυτό σημαίνει:
α. Αδυναμία εξόφληση  ενταλμάτων πληρωμών και άρα επιβάρυνση του Πανεπιστημίου με τόκους υπερημερίας.
β. Καθυστέρηση καταβολής μισθών στο διδακτικό προσωπικό.
γ. Αδυναμία κατανομής των κονδυλίων σε κάθε τμήμα ξεχωριστά της όποιας επιχορήγησης δέχεται το ίδρυμα.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου