Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2013

Τι ακριβώς σημαίνουν πι απολύσεις των διοικητικών στο Α.Π.Θ.Τι ακριβώς σημαίνουν οι απολύσεις των Διοικητικών για το ΑΠΘ;
Μέχρι τώρα, είχαμε πάσο, κάναμε δηλώσεις μαθημάτων και βιβλίων, εγγραφόμασταν κανονικά στο εξάμηνο, έβγαιναν οι βαθμολογίες μας, το πρόγραμμα μαθημάτων και εξετάσεων, προμηθευόμασταν υλικό(σημειώσεις και άλλα), γίνονταν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα ERASMUS, λάμβαναν χώρα οι Συνελεύσεις Τμήματος (Καθηγητών-Διοικητικού Προσωπικού-Φοιτητών), παίρναμε βεβαιώσεις σπουδών, διεξαγόταν ομαλά η διαχείριση των πόρων του κάθε τμήματος. (Ουσιαστικά στη Γραμματεία στηριζόταν η εύρυθμη λειτουργία κάθε Τμήματος).
Λέμε μέχρι τώρα, επειδή:
Από το επόμενο εξάμηνο (αυτό ισχύει και για τις Γραμματείες στις οποίες δουλεύουν υπάλληλοι με εργολαβία) όλες οι παραπάνω διαδικασίες -αν γίνονται- θα γίνονται σε βάρος χρόνου και αποτελέσματος. Ακόμη και σε γραμματείες που φαινομενικά λειτουργούν ομαλά, τα προβλήματα αυτά δεν θα αργήσουν να γίνουν ορατά. Κι αυτό επειδή, οι εργολαβικοί υπάλληλοι που δηλώνει το υπουργείο οτι θα καλύψουν τα κενά,
α. πρέπει από κάποιον (από ποιόν αν απολυθούν όλοι;) να εκπαιδευτούν για τα νέα τους καθήκοντα, διαδικασία αναμφισβήτητα χρονοβόρα με μεγάλες πιθανότητες λάθους και
β. ακόμη κι αν εκπαιδευτούν, πολύ γρήγορα θα αντικατασταθούν εκ νέου. (καθώς οι συμβάσεις προβλέπεται να είναι 5μηνες. Για να μην αναφερθούμε στις 20ήμερες συμβάσεις σε Φυσικό, Βιολογικό και Ιατρική!!)
γ. Πρόσβαση στα μαθητολόγια (ατομικός λογαριασμός κάθε φοιτητή στο I.T.C.) έχουν μόνο οι υπάλληλοι που έχουν άμεση σχέση εργασίας με το Πανεπιστήμιο. Εκείνοι μόνο διαθέτουν ειδικό κλειδί πρόσβασης στο όνομα τους με προσωπικό κωδικό. Αυτό δεν ισχύει όμως και για τους εργολαβικούς υπαλλήλους, καθώς δεν είναι άμεσα διορισμένοι από το Υπουργείο.
δ. Πέραν των μαθητολογίων, οι διοικητικοί υπάλληλοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τα οικονομικά του κάθε τμήματος. Είναι απορίας άξιο, ποιος θα αναλάβει να καταγράψει τις ανάγκες κάθε Τμήματος και να λάβει αποφάσεις με βάση αυτές, τη στιγμή που κάθε χρόνο μειώνεται η χρηματοδότηση των Πανεπιστημίων και που χρειάζεται ένα άτομο για να συνυπολογίσει τις ανάγκες σε σχέση με τα κονδύλια.

Μέχρι τώρα, η κεντρική βιβλιοθήκη λειτουργούσε με κανονικό ωράριο (πρωί -απόγευμα). Είχαμε πρόσβαση σε διεθνή βιβλιογραφία, ψηφιοποιούνταν μεταπτυχιακές-διδακτορικές εργασίες και σπάνιο υλικό, χρήσιμο για ερευνητικές εργασίες είτε δικές μας, είτε των καθηγητών μας. Μέσω blackboard, όχι μόνο προμηθευόμασταν υλικό απαραίτητο για τη διεξαγωγή των μαθημάτων αλλά εξεταζόμασταν και βαθμολογούμασταν.
Λέμε μέχρι τώρα, επειδή:
Απολύονται 7 βιβλιοθηκονόμοι από την κεντρική βιβλιοθήκη και παραμένουν μόνο 2, το οποίο σημαίνει:
α. Η βιβλιοθήκη θα αδυνατεί να λειτουργεί όλα τα απογεύματα (περικοπές ωραρίου).
β. Στην υπηρεσία της ψηφιοποίησης σπάνιου και πολύτιμου υλικού, από τέσσερεις υπάλληλοι μένουν τρεις.
γ. Στην υπηρεσία διδακτορικών και μεταπτυχιακών εργασιών από τρεις μένουν δύο, οπότε θα υπάρξουν καθυστερήσεις στη διαδικασία κατάθεσης και ηλεκτρονικής καταχώρησης των εργασιών.
δ. Από την ομάδα των ηλεκτρονικών μαθημάτων (blackboard) ο αριθμός των υπαλλήλων από τρεις μειώνεται σε δύο και αυτό σημαίνει σοβαρή καθυστέρηση στη εξυπηρέτηση καθηγητών και φοιτητών (εγγραφές φοιτητών στα ηλεκτρονικά μαθήματα, διαχείριση μαθημάτων, αρχείων..)
ε. Στην υπηρεσία εκπαίδευσης που είναι αρμόδια για σεμινάρια σε φοιτητές μένει ένα άτομο για να εξυπηρετεί όλες τις σχολές.
στ. Επίσης φεύγει προσωπικό που στήριζε την πρόσβαση και διάθεση σε ηλεκτρονικές πηγές και περιοδικά.
Ταυτόχρονα, λόγω τις υποχρηματοδότησης του Πανεπιστημίου, φέτος αγοράστηκαν μόνο 60 βιβλία (από 200 περίπου που αγοράζονταν ετησίως) για την Κεντρική Βιβλιοθήκη, ενώ πλέον έχουμε πρόσβαση σε περιορισμένο αριθμό ηλεκτρονικών περιοδικών επειδή το Πανεπιστήμιο αδυνατεί να πληρώσει τις συμβάσεις με αυτά
           
Στις περιφερειακές βιβλιοθήκες τώρα, η κατάσταση είναι κρίσιμη, ειδικά για τις Θεωρητικές Σχολές. Συγκεκριμένα:
α. Η μία από τις 2 βιβλιοθήκες του Τμήματος Γαλλικής Φιλολογίας λειτουργεί εξολοκλήρου από φοιτητές, ενώ η άλλη παραμένει με μία υπάλληλο.
β. Με μία υπάλληλο θα μείνει και το Τμήμα Αγγλικής και το Τμήμα Γερμανική Φιλολογίας.
γ. Το Τμήμα Ιταλικής Φιλολογίας είχε ένα υπάλληλο ο οποίος απολύεται.
Στο Τμήμα Φιλολογίας και Παιδαγωγικής απολύονται όλοι οι υπάλληλοι όπως και στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας.
δ. Η βιβλιοθήκη του Τμήματος Μουσικών Σπουδών υπολειτουργεί εδώ και ένα χρόνο καθώς έχει μείνει μόνο ένας υπάλληλος. 

Μέχρι τώρα, είχαμε (αν εξαιρέσεις τις εγκαταστάσεις της Θέρμης που είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε) ομάδες συντήρησης, θέρμανσης, απάντλησης υπόγειων υδάτων και ασφάλειας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.
Λέμε μέχρι τώρα, επειδή:
α. Απολύθηκαν όλοι οι θερμαστές. Μόνο αυτοί μπορούν να ανάψουν και να συντηρήσουν τους λέβητες πετρελαίου του Πανεπιστημίου. Η απουσία τους δημιουργεί κινδύνους για την ασφάλεια του κεντρικού λεβητοστασίου του ΑΠΘ καθώς η συγκεκριμένη εργασία απαιτεί ειδική τεχνογνωσία. (Ο λόγος που είχαμε θέρμανση την προηγούμενη εβδομάδα είναι γιατί οι θερμαστές εργάσθηκαν εθελοντικά. http://www.youtube.com/watch?v=ImiEdw-vrXg&feature=youtu.be)
β. Συνολικά από την τεχνική υπηρεσία, απολύονται 35 υπάλληλοι και μένουν 8 για όλο το Πανεπιστήμιο!

Αφήσαμε για το τέλος τη Διοικητική Οικονομική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου. Οι αρμοδιότητες της είναι η μισθοδοσία των καθηγητών (μόνιμων και συμβασιούχων), η έκδοση τιμολογίων για τις συναλλαγές του Πανεπιστημίου και η έκδοση προϋπολογισμού του ΑΠΘ.
Η συγκεκριμένη υπηρεσία ήταν ήδη υποστελεχωμένη και τώρα καταργούνται ακόμα 78 θέσεις εργασίας. Αυτό σημαίνει:
α. Αδυναμία εξόφληση  ενταλμάτων πληρωμών και άρα επιβάρυνση του Πανεπιστημίου με τόκους υπερημερίας.
β. Καθυστέρηση καταβολής μισθών στο διδακτικό προσωπικό.
γ. Αδυναμία κατανομής των κονδυλίων σε κάθε τμήμα ξεχωριστά της όποιας επιχορήγησης δέχεται το ίδρυμα.


Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2013

Δράσεις εβδομάδας

Παρεμβάσεις σε συνελεύσεις
Τετάρτη: Γερμανικό & Φιλολογία 14:00
Πέμπτη: Γαλλικό 14:00
Παρασκευή: Εικαστικό

Επικοινωνία με μουσικά σχολεία/πανεπιστήμια
Παρασκευή πρωί ενημέρωση-συζήτηση
στο μουσικό σχολείο Θεσσαλονίκης.

Πέμπτη 21:45 στην καμάρα,
ραντεβού για κείμενο που θα μοιραστεί
στο μουσικό σχολείο

επίσης: όποιος έχει σχέσεις με κάποιο
μουσικό σχολείο/πανεπιστήμιο να επικοινωνήσει
και να ενημερωθεί για την κατάσταση του,
καθώς και να προτείνει συγγραφή κοινού κειμένου.
Για να έχουμε μια συνολική εικόνα του τι γίνεται,
στείλτε μέιλ για όποιες πληροφορίες.

Συνέλευσεις
επόμενη συνέλευση τμήματος Δευτέρα 16:00

επόμενο Συντονιστικό Καλών Τεχνών 
Παρασκευή 21:00 στη θεάτρου 
 

Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2013

Ανακοίνωση του Συντονιστικού Κατάληψης του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του ΑΠΘ

Το τμήμα μας κάθε χρόνο λειτουργεί με όλο και μεγαλύτερη δυσκολία. Λόγω έλλειψης πόρων από πέρσι δεν έχουμε θέρμανση. Από τη μία, δεν λειτουργεί ο ένας από τους δύο λέβητες και από την άλλη καταφέραμε να εξασφαλίσουμε πετρέλαιο για λίγο χρονικό διάστημα πέρσι (1 εβδομάδα), το οποίο δεν έχει εξοφληθεί ακόμη. Παράλληλα, στα πλαίσια των απολύσεων του προσωπικού του ΑΠΘ, τέθηκαν σε διαθεσιμότητα οι θερμαστές με αποτέλεσμα να μην μπορεί να συντηρηθεί ο λέβητας.
         Δεν έχουμε χαρτί για φωτοτυπικό, άρα πρέπει να εκτυπώνουμε οι ίδιοι τις σημειώσεις μας. Τα πιάνα μας είναι ξεκούρδιστα και λόγω έλλειψης χρημάτων παραμένουν ξεκούρδιστα.
  Τα συγγράμματα θα διατίθενται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, η εκτύπωση των οποίων θα είναι επιπρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για τους φοιτητές.
  Πολύ σημαντικό είναι και το πρόβλημα της καθαριότητας. Λόγω των περσινών απολύσεων των εργολαβικών υπαλλήλων καθαριότητας, έχει απομείνει ένας(!)  καθαριστής για τις Πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις της Θέρμης. Οι άθλιες συνθήκες υγιεινής αυξάνουν τον κίνδυνο μολύνσεων και ασθενειών.
  Επίσης, λόγω της κατάργησης της κατηγορίας Π.Δ. (συμβασιούχων καθηγητών) δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί το πρόγραμμα σπουδών, παρότι πολλά μαθήματα γίνονται αμισθί από υποψήφιους διδάκτορες. Για παράδειγμα, στο φετινό εξάμηνο δεν προσφέρονται υποχρεωτικά μαθήματα (Υ) και κάποια υποχρεωτικά κατ' επιλογήν (ΥΕ),γεγονός που δυσκολεύει την πορεία προς το πτυχίο.
  Στις ήδη υπάρχουσες ελλείψεις διδακτικού προσωπικού, έρχονται να προστεθούν άλλες δύο λίστες απολύσεων που αφορούν λέκτορες, επίκουρους και ΕΕΔΙΠ. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Εφημερίδας των Συντακτών -το οποίο δεν έχει διαψευστεί από επίσημα χείλη- σύμβουλος του Υπουργού Παιδείας δήλωσε στη Γενική Γραμματέα της Συνομοσποδίας ΕΕΔΙΠ ότι από τις προαναφερθείσες κατηγορίες, θα απολυθούν 12.500 καθηγητές μέσα στο Δεκέμβριο και άλλοι 30.000 τον Ιανουάριο.
  Μέσα στο Γενάρη θα σταματήσει και η δωρεάν σίτιση. Θα δικαιούται δωρεάν μερίδες μόνο το 12% των φοιτητών του ΑΠΘ (από τους 45.000 ενεργούς φοιτητές μόνο οι 5.500 θα τρώνε δωρεάν) ενώ οι υπόλοιποι θα πληρώνουμε το αντίτιμο των 1,80 ευρώ συν Φ.Π.Α., όπως αναφέρει η σχετική απόφαση του Δ.Σ. της λέσχης την οποία επισυνάπτουμε.
  Οι απολύσεις των Διοικητικών υπαλλήλων, απειλούν την ίδια την ύπαρξη του Τμήματος, καθώς παραμένει μόνο μία υπάλληλος -που θα συνταξιοδοτηθεί σύντομα- η οποία καλούταν να εκπληρώσει τα καθήκοντα που δεν μπορούσαν οι τέσσερις προϋπάρχοντες, ενώ αναλάμβανε εθελοντικά να δουλεύει και στο σπίτι της!
Έχουν γίνει αναφορές στη συγχώνευση των τριών τμημάτων της Σχολής Καλών Τεχνών (στην οποία ανήκει το τμήμα μας), του Μουσικού, του Εικαστικού και του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών, γεγονός που θα έχει πολλές συνέπειες: αφενός υποτίμηση των πτυχίων μας, αφού θα χάνουμε την ειδικότητά μας - άλλες σπουδές και άλλη δουλειά κάνει ένας μουσικολόγος, άλλη ένας εικαστικός, άλλη ένας θεατρολόγος! Αφετέρου, υποβιβασμός εργασιακών δικαιωμάτων, αφού στην εκπαίδευση, που κατά κόρον απορροφούμαστε επαγγελματικά, οι τρείς ειδικότητες είναι ξεχωριστές και διδάσκονται από εξειδικευμένους απόφοιτους των τριών τμημάτων. Το προηγούμενο διάστημα το Υπουργείο προσπάθησε να «περάσει» με το λεγόμενο «Σχέδιο Β» ένα προγραμματισμό που προέβλεπε ότι μουσική, καλλιτεχνικά και θέατρο θα διδάσκονταν από 1 εκπαιδευτικό στα πλαίσια ενός μαθήματος καλλιτεχνικής παιδείας, ο οποίος θα άλλαζε ανά εξάμηνο. Προσωρινά απετράπει, αλλά προκύπτει ξανά.
 Ένα… δεύτερο σενάριο συγχώνευσης του Τμήματος είναι με το Μουσικό του ΠΑΜΑΚ. Μάλιστα τα μέλη ΔΕΠ εξέδωσαν σχετικό κείμενο πέρσι το οποίο πραγματευόταν τους όρους της συγχώνευσης αυτής.
Κι αυτό είναι μόνο η αρχή: για όσους κατάφεραν ή θα καταφέρουν να πάρουν το «πολυπόθητο» πτυχίο τα πράγματα δεν είναι καθόλου εύκολα. Μπορούν να εργαστούν ΜΟΝΟ στην υπό κατάρρευση εκπαίδευση ως καθηγητές μουσικής, αφού δεν έχουν κατοχυρωθεί τα επαγγελματικά μας δικαιώματα, π.χ. για εργασία σε ωδεία, μαέστροι σε ορχήστρες ή χορωδίες κ.α. Γι’ αυτές τις θέσεις θεωρείται αρκετό το πτυχίο ενός ωδείου και απαξιώνεται το πανεπιστημιακό πτυχίο. Αυτό ισχύει ακόμα περισσότερο για τα Τμήματα που δίνουν ειδικεύσεις οργάνων-ΠΑΜΑΚ και το Μουσικό Τμήμα της Κέρκυρας.
Για τον κλάδο μας έγιναν μόνο δύο διαγωνισμοί ΑΣΕΠ, το 2001 και το 2008 (αντί για το 2003, δηλ. με καθυστέρηση 5 ετών), ξεχωριστά από τους άλλους κλάδους και κατόπιν εντόνων πιέσεων από τους Συλλόγους Αποφοίτων. Παράλληλα, για τα μουσικά σχολεία δεν μοριοδοτούμαστε παραπάνω από το Πανεπιστημιακό Πτυχίο αλλά προσμετρούνται τα Ωδειακά πτυχία και οι υπεύθυνες δηλώσεις οργάνου, για τα όργανα που δεν αναγνωρίζονται ακόμα- σαν το μπουζούκι και το ούτι)
Τέλος, τον περασμένο Αύγουστο το Υπουργείο Παιδείας μέσω ενός «non paper» προσπάθησε να μειώσει τις ώρες του μαθήματος της μουσικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, πράγμα που τελικά απετράπη μετά από παρεμβάσεις των ίδιων των εκπαιδευτικών. Το συγκεκριμένο αφορούσε και άλλους κλάδους.
Τον τελευταίο μήνα, το Τμήμα μας τελεί υπό κατάληψη. Για όλους τους παραπάνω λόγους αλλά και συμπορευόμενο με τις σχολές του ΕΚΠΑ και Μετσόβιου Πανεπιστημίου της Αθήνας, οι οποίες παραμένουν πλην ελαχίστων εξαιρέσεων κλειστές.
           Κινητοποιούμαστε μαζί με τους Διοικητικών μας Υπαλλήλους  κατά των περικοπών του προσωπικού στο Α.Π.Θ.
Συντονιζόμαστε με τους εργαζόμενους στην Ερτ 3, και διοργανώνουμε κοινές δράσεις          Σε συνεργασία με τους άλλους συλλόγους της Σχολής Καλών Τεχνών προγραμματίζουμε μονοήμερο δράσεων με πολιτικό χαρακτήρα στο Α.Π.Θ.

Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2013

Ανακοίνωση Συντονιστικού Κατάληψης Μουσικού

ΕΚΤΑΚΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ! ΣΑΒΒΑΤΟ 7/12/13

Στην αυλή του κυλικείου του τμήματος, στη Θέρμη, κατά τις 2 το μεσημέρι, ας πούμε.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

μπάρμπεκιου, φαγιά άλλου είδους, μπαρ, ζωντανή μουσική από ζωντανούς μουσικούς και πολιτική ζύμωση  κάτω από πολλά ντεσιμπέλ (γιατί είμαστε μόνοι εκεί πάνω και κάνουμε ό,τι θέλουμε)

στα οποία θα συμμετέχουμε όλοι (να το πούμε και αυτό).

Φέρτε ό,τι έχετε.
Και τον σκύλο σας.

(Και κάνα κρασί, καμιά μπύρα, ξέρετε πως πάνε αυτά τα πράγματα.)

Απαραίτητος εξοπλισμός για όσους ενδιαφέρονται να μείνουν το βράδυ τα κατασκηνωτικά σας είδη.

Σας περιμένουμε!

Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2013

Κατάληψη Πρυτανείας από το Σ.Φ. Ψυχολογίας

Διακήρυξη Π.Φ.Λ.

ΜΠΛΟΓΚ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΥ!
διαδώστε το!

Πανελλαδική συγκέντρωση των Μουσικών Σχολείων στις 5/12/2013

Οι μαθητές στον δρόμο για το Μουσικό Σχολείο!

Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2013

Απεργιακή Επιτροπή Ε.Κ.Π.Α. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Η Πολιτεία δεν καλύπτει ούτε τα στοιχειώδη του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Ανακοίνωση για τη θέρμανση στο ΑΠΘ

Ανακοίνωση για τη θέρμανση στο ΑΠΘ

Απόφαση Συλλόγου Νομικής Αθηνών

Αποτελέσματα Γενικής Συνέλευσης ΦΣ Νομικής:

Πλαίσιο Συντονιστικής Επιτροπής Κατάληψης: 166
[ραπαν-σαφν, αρεν, αντινομια, αγωνιστικές κινήσεις]

Πλαίσιο Ανοιχτή σχολή: 76

ΜΑΣ: 31

Λευκά: 7

Σύνολο ψηφισάντων: 280 (>140)

Απόφαση Φοιτητικού Συλλόγου Νομικής:

1) Κατάληψη από την Δευτέρα 2/12 έως την Δευτέρα 9/12
2) Συμμετοχή στην απεργιακή περιφρούρηση και στις κινητοποιήσεις στο πλάι των απεργών του ΕΚΠΑ
3) Συμμετοχή / παρέμβαση στη συνέλευση των διοικητικών υπαλλήλων όποτε και αν αυτή πραγματοποιηθεί
4) Συμμετοχή του ΦΣ στη πορεία φοιτητικών συλλόγων και διοικητικών υπαλλήλων όποτε και αν προκηρυχθεί μέσα στην εβδομάδα
5) Συμμετοχή στις κινητοποιήσεις για την επέτειο της δολοφονίας του Αλ. Γρηγορόπουλου την Παρασκευή 6/12
6) Αναβολή της εξεταστικής κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων - Να δοθούν όλα τα μαθήματα κανονικά και με ανθρώπινους ρυθμούς μετά το πέρας αυτών
7) Περιφρουρούμε τις αποφάσεις του Συλλόγου - Νέα Γενική Συνέλευση την Δευτέρα 9/12

Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 2013

Απόφαση συνέλευσης Σ.Φ. και πρόγραμμα δράσεων

Η σημερινή συνέλευση του συλλόγου φοιτητών ψήφισε κατάληψη του τμήματος μέχρι και τη Δευτέρα 9/12/13.

Πρόγραμμα δράσεων της κατάληψης:

ΤΡΙΤΗ 3/12
10πμ συνάντηση στην Πρυτανεία (Σύγκλητος)
11πμ συγκέντρωση στη Φιλοσοφική για παρεμβάσεις σε Γαλλικό και Γερμανικό (2μμ)
Μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων θα συντάξουμε κείμενο μαζί με διοικητικούς.

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/12
11πμ συνάντηση στην Καμάρα για παρέμβαση σε μαθήματα και συνελεύσεις στο campus

ΠΕΜΠΤΗ 5/12
11μμ σύνταντηση στην Καμάρα για παρέμβαση στο campus για τη συνέλευση στις 2μμ
2μμ κάλεσμα προς όλους τους φοιτητές του ΑΠΘ για δημιουργία πρωτοβουλίας ενάντια στις απολύσεις των διοικητικών (Συνάντηση στο τρίγωνο του Πολυτεχνείου)
9μμ Συντονιστικό Καλών Τεχνών στη Θεάτρου

Παρασκευή 6/11

2μμ συνάντηση στην Καμάρα για σύνταξη κειμένου
Συμμετοχή στην πορεία με πανώ Πρωτοβουλίας Καλών Τεχνών
(σε περίπτωση που η πορεία είναι νωρίτερα θα ανακοινωθεί νέο ραντεβού! <3 <3)

Συντονιστικό Κατάληψης Μουσικού

Κυριακή, 1 Δεκεμβρίου 2013

Συναντήσεις συντονιστικού κατάληψης Εικαστικού

Το συντονιστικό της κατάληψης θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 1/12 στις 14:00 στην αίθουσα 5(στο διάδρομο πηγαίνοντας στο κυλικείο) του Μουσικού τμήματος στη Θέρμη.

Τη Δευτέρα 2/12 ο σύλλογος έχει καλέσει συνέλευση στην αίθουσα θεωρητικών στις 15:00.

Την Τρίτη 3/12 θα πραγματοποιηθεί συνάντηση φοιτητών-καθηγητών,για θέματα που αφορούν τη σχολή, στην αίθουσα θεωρητικών στις 11:00.