Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2013

Τι ακριβώς σημαίνουν πι απολύσεις των διοικητικών στο Α.Π.Θ.Τι ακριβώς σημαίνουν οι απολύσεις των Διοικητικών για το ΑΠΘ;
Μέχρι τώρα, είχαμε πάσο, κάναμε δηλώσεις μαθημάτων και βιβλίων, εγγραφόμασταν κανονικά στο εξάμηνο, έβγαιναν οι βαθμολογίες μας, το πρόγραμμα μαθημάτων και εξετάσεων, προμηθευόμασταν υλικό(σημειώσεις και άλλα), γίνονταν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα ERASMUS, λάμβαναν χώρα οι Συνελεύσεις Τμήματος (Καθηγητών-Διοικητικού Προσωπικού-Φοιτητών), παίρναμε βεβαιώσεις σπουδών, διεξαγόταν ομαλά η διαχείριση των πόρων του κάθε τμήματος. (Ουσιαστικά στη Γραμματεία στηριζόταν η εύρυθμη λειτουργία κάθε Τμήματος).
Λέμε μέχρι τώρα, επειδή:
Από το επόμενο εξάμηνο (αυτό ισχύει και για τις Γραμματείες στις οποίες δουλεύουν υπάλληλοι με εργολαβία) όλες οι παραπάνω διαδικασίες -αν γίνονται- θα γίνονται σε βάρος χρόνου και αποτελέσματος. Ακόμη και σε γραμματείες που φαινομενικά λειτουργούν ομαλά, τα προβλήματα αυτά δεν θα αργήσουν να γίνουν ορατά. Κι αυτό επειδή, οι εργολαβικοί υπάλληλοι που δηλώνει το υπουργείο οτι θα καλύψουν τα κενά,
α. πρέπει από κάποιον (από ποιόν αν απολυθούν όλοι;) να εκπαιδευτούν για τα νέα τους καθήκοντα, διαδικασία αναμφισβήτητα χρονοβόρα με μεγάλες πιθανότητες λάθους και
β. ακόμη κι αν εκπαιδευτούν, πολύ γρήγορα θα αντικατασταθούν εκ νέου. (καθώς οι συμβάσεις προβλέπεται να είναι 5μηνες. Για να μην αναφερθούμε στις 20ήμερες συμβάσεις σε Φυσικό, Βιολογικό και Ιατρική!!)
γ. Πρόσβαση στα μαθητολόγια (ατομικός λογαριασμός κάθε φοιτητή στο I.T.C.) έχουν μόνο οι υπάλληλοι που έχουν άμεση σχέση εργασίας με το Πανεπιστήμιο. Εκείνοι μόνο διαθέτουν ειδικό κλειδί πρόσβασης στο όνομα τους με προσωπικό κωδικό. Αυτό δεν ισχύει όμως και για τους εργολαβικούς υπαλλήλους, καθώς δεν είναι άμεσα διορισμένοι από το Υπουργείο.
δ. Πέραν των μαθητολογίων, οι διοικητικοί υπάλληλοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τα οικονομικά του κάθε τμήματος. Είναι απορίας άξιο, ποιος θα αναλάβει να καταγράψει τις ανάγκες κάθε Τμήματος και να λάβει αποφάσεις με βάση αυτές, τη στιγμή που κάθε χρόνο μειώνεται η χρηματοδότηση των Πανεπιστημίων και που χρειάζεται ένα άτομο για να συνυπολογίσει τις ανάγκες σε σχέση με τα κονδύλια.

Μέχρι τώρα, η κεντρική βιβλιοθήκη λειτουργούσε με κανονικό ωράριο (πρωί -απόγευμα). Είχαμε πρόσβαση σε διεθνή βιβλιογραφία, ψηφιοποιούνταν μεταπτυχιακές-διδακτορικές εργασίες και σπάνιο υλικό, χρήσιμο για ερευνητικές εργασίες είτε δικές μας, είτε των καθηγητών μας. Μέσω blackboard, όχι μόνο προμηθευόμασταν υλικό απαραίτητο για τη διεξαγωγή των μαθημάτων αλλά εξεταζόμασταν και βαθμολογούμασταν.
Λέμε μέχρι τώρα, επειδή:
Απολύονται 7 βιβλιοθηκονόμοι από την κεντρική βιβλιοθήκη και παραμένουν μόνο 2, το οποίο σημαίνει:
α. Η βιβλιοθήκη θα αδυνατεί να λειτουργεί όλα τα απογεύματα (περικοπές ωραρίου).
β. Στην υπηρεσία της ψηφιοποίησης σπάνιου και πολύτιμου υλικού, από τέσσερεις υπάλληλοι μένουν τρεις.
γ. Στην υπηρεσία διδακτορικών και μεταπτυχιακών εργασιών από τρεις μένουν δύο, οπότε θα υπάρξουν καθυστερήσεις στη διαδικασία κατάθεσης και ηλεκτρονικής καταχώρησης των εργασιών.
δ. Από την ομάδα των ηλεκτρονικών μαθημάτων (blackboard) ο αριθμός των υπαλλήλων από τρεις μειώνεται σε δύο και αυτό σημαίνει σοβαρή καθυστέρηση στη εξυπηρέτηση καθηγητών και φοιτητών (εγγραφές φοιτητών στα ηλεκτρονικά μαθήματα, διαχείριση μαθημάτων, αρχείων..)
ε. Στην υπηρεσία εκπαίδευσης που είναι αρμόδια για σεμινάρια σε φοιτητές μένει ένα άτομο για να εξυπηρετεί όλες τις σχολές.
στ. Επίσης φεύγει προσωπικό που στήριζε την πρόσβαση και διάθεση σε ηλεκτρονικές πηγές και περιοδικά.
Ταυτόχρονα, λόγω τις υποχρηματοδότησης του Πανεπιστημίου, φέτος αγοράστηκαν μόνο 60 βιβλία (από 200 περίπου που αγοράζονταν ετησίως) για την Κεντρική Βιβλιοθήκη, ενώ πλέον έχουμε πρόσβαση σε περιορισμένο αριθμό ηλεκτρονικών περιοδικών επειδή το Πανεπιστήμιο αδυνατεί να πληρώσει τις συμβάσεις με αυτά
           
Στις περιφερειακές βιβλιοθήκες τώρα, η κατάσταση είναι κρίσιμη, ειδικά για τις Θεωρητικές Σχολές. Συγκεκριμένα:
α. Η μία από τις 2 βιβλιοθήκες του Τμήματος Γαλλικής Φιλολογίας λειτουργεί εξολοκλήρου από φοιτητές, ενώ η άλλη παραμένει με μία υπάλληλο.
β. Με μία υπάλληλο θα μείνει και το Τμήμα Αγγλικής και το Τμήμα Γερμανική Φιλολογίας.
γ. Το Τμήμα Ιταλικής Φιλολογίας είχε ένα υπάλληλο ο οποίος απολύεται.
Στο Τμήμα Φιλολογίας και Παιδαγωγικής απολύονται όλοι οι υπάλληλοι όπως και στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας.
δ. Η βιβλιοθήκη του Τμήματος Μουσικών Σπουδών υπολειτουργεί εδώ και ένα χρόνο καθώς έχει μείνει μόνο ένας υπάλληλος. 

Μέχρι τώρα, είχαμε (αν εξαιρέσεις τις εγκαταστάσεις της Θέρμης που είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε) ομάδες συντήρησης, θέρμανσης, απάντλησης υπόγειων υδάτων και ασφάλειας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.
Λέμε μέχρι τώρα, επειδή:
α. Απολύθηκαν όλοι οι θερμαστές. Μόνο αυτοί μπορούν να ανάψουν και να συντηρήσουν τους λέβητες πετρελαίου του Πανεπιστημίου. Η απουσία τους δημιουργεί κινδύνους για την ασφάλεια του κεντρικού λεβητοστασίου του ΑΠΘ καθώς η συγκεκριμένη εργασία απαιτεί ειδική τεχνογνωσία. (Ο λόγος που είχαμε θέρμανση την προηγούμενη εβδομάδα είναι γιατί οι θερμαστές εργάσθηκαν εθελοντικά. http://www.youtube.com/watch?v=ImiEdw-vrXg&feature=youtu.be)
β. Συνολικά από την τεχνική υπηρεσία, απολύονται 35 υπάλληλοι και μένουν 8 για όλο το Πανεπιστήμιο!

Αφήσαμε για το τέλος τη Διοικητική Οικονομική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου. Οι αρμοδιότητες της είναι η μισθοδοσία των καθηγητών (μόνιμων και συμβασιούχων), η έκδοση τιμολογίων για τις συναλλαγές του Πανεπιστημίου και η έκδοση προϋπολογισμού του ΑΠΘ.
Η συγκεκριμένη υπηρεσία ήταν ήδη υποστελεχωμένη και τώρα καταργούνται ακόμα 78 θέσεις εργασίας. Αυτό σημαίνει:
α. Αδυναμία εξόφληση  ενταλμάτων πληρωμών και άρα επιβάρυνση του Πανεπιστημίου με τόκους υπερημερίας.
β. Καθυστέρηση καταβολής μισθών στο διδακτικό προσωπικό.
γ. Αδυναμία κατανομής των κονδυλίων σε κάθε τμήμα ξεχωριστά της όποιας επιχορήγησης δέχεται το ίδρυμα.


Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2013

Δράσεις εβδομάδας

Παρεμβάσεις σε συνελεύσεις
Τετάρτη: Γερμανικό & Φιλολογία 14:00
Πέμπτη: Γαλλικό 14:00
Παρασκευή: Εικαστικό

Επικοινωνία με μουσικά σχολεία/πανεπιστήμια
Παρασκευή πρωί ενημέρωση-συζήτηση
στο μουσικό σχολείο Θεσσαλονίκης.

Πέμπτη 21:45 στην καμάρα,
ραντεβού για κείμενο που θα μοιραστεί
στο μουσικό σχολείο

επίσης: όποιος έχει σχέσεις με κάποιο
μουσικό σχολείο/πανεπιστήμιο να επικοινωνήσει
και να ενημερωθεί για την κατάσταση του,
καθώς και να προτείνει συγγραφή κοινού κειμένου.
Για να έχουμε μια συνολική εικόνα του τι γίνεται,
στείλτε μέιλ για όποιες πληροφορίες.

Συνέλευσεις
επόμενη συνέλευση τμήματος Δευτέρα 16:00

επόμενο Συντονιστικό Καλών Τεχνών 
Παρασκευή 21:00 στη θεάτρου 
 

Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2013

Ανακοίνωση του Συντονιστικού Κατάληψης του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του ΑΠΘ

Το τμήμα μας κάθε χρόνο λειτουργεί με όλο και μεγαλύτερη δυσκολία. Λόγω έλλειψης πόρων από πέρσι δεν έχουμε θέρμανση. Από τη μία, δεν λειτουργεί ο ένας από τους δύο λέβητες και από την άλλη καταφέραμε να εξασφαλίσουμε πετρέλαιο για λίγο χρονικό διάστημα πέρσι (1 εβδομάδα), το οποίο δεν έχει εξοφληθεί ακόμη. Παράλληλα, στα πλαίσια των απολύσεων του προσωπικού του ΑΠΘ, τέθηκαν σε διαθεσιμότητα οι θερμαστές με αποτέλεσμα να μην μπορεί να συντηρηθεί ο λέβητας.
         Δεν έχουμε χαρτί για φωτοτυπικό, άρα πρέπει να εκτυπώνουμε οι ίδιοι τις σημειώσεις μας. Τα πιάνα μας είναι ξεκούρδιστα και λόγω έλλειψης χρημάτων παραμένουν ξεκούρδιστα.
  Τα συγγράμματα θα διατίθενται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, η εκτύπωση των οποίων θα είναι επιπρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για τους φοιτητές.
  Πολύ σημαντικό είναι και το πρόβλημα της καθαριότητας. Λόγω των περσινών απολύσεων των εργολαβικών υπαλλήλων καθαριότητας, έχει απομείνει ένας(!)  καθαριστής για τις Πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις της Θέρμης. Οι άθλιες συνθήκες υγιεινής αυξάνουν τον κίνδυνο μολύνσεων και ασθενειών.
  Επίσης, λόγω της κατάργησης της κατηγορίας Π.Δ. (συμβασιούχων καθηγητών) δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί το πρόγραμμα σπουδών, παρότι πολλά μαθήματα γίνονται αμισθί από υποψήφιους διδάκτορες. Για παράδειγμα, στο φετινό εξάμηνο δεν προσφέρονται υποχρεωτικά μαθήματα (Υ) και κάποια υποχρεωτικά κατ' επιλογήν (ΥΕ),γεγονός που δυσκολεύει την πορεία προς το πτυχίο.
  Στις ήδη υπάρχουσες ελλείψεις διδακτικού προσωπικού, έρχονται να προστεθούν άλλες δύο λίστες απολύσεων που αφορούν λέκτορες, επίκουρους και ΕΕΔΙΠ. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Εφημερίδας των Συντακτών -το οποίο δεν έχει διαψευστεί από επίσημα χείλη- σύμβουλος του Υπουργού Παιδείας δήλωσε στη Γενική Γραμματέα της Συνομοσποδίας ΕΕΔΙΠ ότι από τις προαναφερθείσες κατηγορίες, θα απολυθούν 12.500 καθηγητές μέσα στο Δεκέμβριο και άλλοι 30.000 τον Ιανουάριο.
  Μέσα στο Γενάρη θα σταματήσει και η δωρεάν σίτιση. Θα δικαιούται δωρεάν μερίδες μόνο το 12% των φοιτητών του ΑΠΘ (από τους 45.000 ενεργούς φοιτητές μόνο οι 5.500 θα τρώνε δωρεάν) ενώ οι υπόλοιποι θα πληρώνουμε το αντίτιμο των 1,80 ευρώ συν Φ.Π.Α., όπως αναφέρει η σχετική απόφαση του Δ.Σ. της λέσχης την οποία επισυνάπτουμε.
  Οι απολύσεις των Διοικητικών υπαλλήλων, απειλούν την ίδια την ύπαρξη του Τμήματος, καθώς παραμένει μόνο μία υπάλληλος -που θα συνταξιοδοτηθεί σύντομα- η οποία καλούταν να εκπληρώσει τα καθήκοντα που δεν μπορούσαν οι τέσσερις προϋπάρχοντες, ενώ αναλάμβανε εθελοντικά να δουλεύει και στο σπίτι της!
Έχουν γίνει αναφορές στη συγχώνευση των τριών τμημάτων της Σχολής Καλών Τεχνών (στην οποία ανήκει το τμήμα μας), του Μουσικού, του Εικαστικού και του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών, γεγονός που θα έχει πολλές συνέπειες: αφενός υποτίμηση των πτυχίων μας, αφού θα χάνουμε την ειδικότητά μας - άλλες σπουδές και άλλη δουλειά κάνει ένας μουσικολόγος, άλλη ένας εικαστικός, άλλη ένας θεατρολόγος! Αφετέρου, υποβιβασμός εργασιακών δικαιωμάτων, αφού στην εκπαίδευση, που κατά κόρον απορροφούμαστε επαγγελματικά, οι τρείς ειδικότητες είναι ξεχωριστές και διδάσκονται από εξειδικευμένους απόφοιτους των τριών τμημάτων. Το προηγούμενο διάστημα το Υπουργείο προσπάθησε να «περάσει» με το λεγόμενο «Σχέδιο Β» ένα προγραμματισμό που προέβλεπε ότι μουσική, καλλιτεχνικά και θέατρο θα διδάσκονταν από 1 εκπαιδευτικό στα πλαίσια ενός μαθήματος καλλιτεχνικής παιδείας, ο οποίος θα άλλαζε ανά εξάμηνο. Προσωρινά απετράπει, αλλά προκύπτει ξανά.
 Ένα… δεύτερο σενάριο συγχώνευσης του Τμήματος είναι με το Μουσικό του ΠΑΜΑΚ. Μάλιστα τα μέλη ΔΕΠ εξέδωσαν σχετικό κείμενο πέρσι το οποίο πραγματευόταν τους όρους της συγχώνευσης αυτής.
Κι αυτό είναι μόνο η αρχή: για όσους κατάφεραν ή θα καταφέρουν να πάρουν το «πολυπόθητο» πτυχίο τα πράγματα δεν είναι καθόλου εύκολα. Μπορούν να εργαστούν ΜΟΝΟ στην υπό κατάρρευση εκπαίδευση ως καθηγητές μουσικής, αφού δεν έχουν κατοχυρωθεί τα επαγγελματικά μας δικαιώματα, π.χ. για εργασία σε ωδεία, μαέστροι σε ορχήστρες ή χορωδίες κ.α. Γι’ αυτές τις θέσεις θεωρείται αρκετό το πτυχίο ενός ωδείου και απαξιώνεται το πανεπιστημιακό πτυχίο. Αυτό ισχύει ακόμα περισσότερο για τα Τμήματα που δίνουν ειδικεύσεις οργάνων-ΠΑΜΑΚ και το Μουσικό Τμήμα της Κέρκυρας.
Για τον κλάδο μας έγιναν μόνο δύο διαγωνισμοί ΑΣΕΠ, το 2001 και το 2008 (αντί για το 2003, δηλ. με καθυστέρηση 5 ετών), ξεχωριστά από τους άλλους κλάδους και κατόπιν εντόνων πιέσεων από τους Συλλόγους Αποφοίτων. Παράλληλα, για τα μουσικά σχολεία δεν μοριοδοτούμαστε παραπάνω από το Πανεπιστημιακό Πτυχίο αλλά προσμετρούνται τα Ωδειακά πτυχία και οι υπεύθυνες δηλώσεις οργάνου, για τα όργανα που δεν αναγνωρίζονται ακόμα- σαν το μπουζούκι και το ούτι)
Τέλος, τον περασμένο Αύγουστο το Υπουργείο Παιδείας μέσω ενός «non paper» προσπάθησε να μειώσει τις ώρες του μαθήματος της μουσικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, πράγμα που τελικά απετράπη μετά από παρεμβάσεις των ίδιων των εκπαιδευτικών. Το συγκεκριμένο αφορούσε και άλλους κλάδους.
Τον τελευταίο μήνα, το Τμήμα μας τελεί υπό κατάληψη. Για όλους τους παραπάνω λόγους αλλά και συμπορευόμενο με τις σχολές του ΕΚΠΑ και Μετσόβιου Πανεπιστημίου της Αθήνας, οι οποίες παραμένουν πλην ελαχίστων εξαιρέσεων κλειστές.
           Κινητοποιούμαστε μαζί με τους Διοικητικών μας Υπαλλήλους  κατά των περικοπών του προσωπικού στο Α.Π.Θ.
Συντονιζόμαστε με τους εργαζόμενους στην Ερτ 3, και διοργανώνουμε κοινές δράσεις          Σε συνεργασία με τους άλλους συλλόγους της Σχολής Καλών Τεχνών προγραμματίζουμε μονοήμερο δράσεων με πολιτικό χαρακτήρα στο Α.Π.Θ.

Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2013

Ανακοίνωση Συντονιστικού Κατάληψης Μουσικού

ΕΚΤΑΚΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ! ΣΑΒΒΑΤΟ 7/12/13

Στην αυλή του κυλικείου του τμήματος, στη Θέρμη, κατά τις 2 το μεσημέρι, ας πούμε.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

μπάρμπεκιου, φαγιά άλλου είδους, μπαρ, ζωντανή μουσική από ζωντανούς μουσικούς και πολιτική ζύμωση  κάτω από πολλά ντεσιμπέλ (γιατί είμαστε μόνοι εκεί πάνω και κάνουμε ό,τι θέλουμε)

στα οποία θα συμμετέχουμε όλοι (να το πούμε και αυτό).

Φέρτε ό,τι έχετε.
Και τον σκύλο σας.

(Και κάνα κρασί, καμιά μπύρα, ξέρετε πως πάνε αυτά τα πράγματα.)

Απαραίτητος εξοπλισμός για όσους ενδιαφέρονται να μείνουν το βράδυ τα κατασκηνωτικά σας είδη.

Σας περιμένουμε!

Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2013

Κατάληψη Πρυτανείας από το Σ.Φ. Ψυχολογίας

Διακήρυξη Π.Φ.Λ.

ΜΠΛΟΓΚ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΥ!
διαδώστε το!

Πανελλαδική συγκέντρωση των Μουσικών Σχολείων στις 5/12/2013

Οι μαθητές στον δρόμο για το Μουσικό Σχολείο!

Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2013

Απεργιακή Επιτροπή Ε.Κ.Π.Α. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Η Πολιτεία δεν καλύπτει ούτε τα στοιχειώδη του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Ανακοίνωση για τη θέρμανση στο ΑΠΘ

Ανακοίνωση για τη θέρμανση στο ΑΠΘ

Απόφαση Συλλόγου Νομικής Αθηνών

Αποτελέσματα Γενικής Συνέλευσης ΦΣ Νομικής:

Πλαίσιο Συντονιστικής Επιτροπής Κατάληψης: 166
[ραπαν-σαφν, αρεν, αντινομια, αγωνιστικές κινήσεις]

Πλαίσιο Ανοιχτή σχολή: 76

ΜΑΣ: 31

Λευκά: 7

Σύνολο ψηφισάντων: 280 (>140)

Απόφαση Φοιτητικού Συλλόγου Νομικής:

1) Κατάληψη από την Δευτέρα 2/12 έως την Δευτέρα 9/12
2) Συμμετοχή στην απεργιακή περιφρούρηση και στις κινητοποιήσεις στο πλάι των απεργών του ΕΚΠΑ
3) Συμμετοχή / παρέμβαση στη συνέλευση των διοικητικών υπαλλήλων όποτε και αν αυτή πραγματοποιηθεί
4) Συμμετοχή του ΦΣ στη πορεία φοιτητικών συλλόγων και διοικητικών υπαλλήλων όποτε και αν προκηρυχθεί μέσα στην εβδομάδα
5) Συμμετοχή στις κινητοποιήσεις για την επέτειο της δολοφονίας του Αλ. Γρηγορόπουλου την Παρασκευή 6/12
6) Αναβολή της εξεταστικής κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων - Να δοθούν όλα τα μαθήματα κανονικά και με ανθρώπινους ρυθμούς μετά το πέρας αυτών
7) Περιφρουρούμε τις αποφάσεις του Συλλόγου - Νέα Γενική Συνέλευση την Δευτέρα 9/12

Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 2013

Απόφαση συνέλευσης Σ.Φ. και πρόγραμμα δράσεων

Η σημερινή συνέλευση του συλλόγου φοιτητών ψήφισε κατάληψη του τμήματος μέχρι και τη Δευτέρα 9/12/13.

Πρόγραμμα δράσεων της κατάληψης:

ΤΡΙΤΗ 3/12
10πμ συνάντηση στην Πρυτανεία (Σύγκλητος)
11πμ συγκέντρωση στη Φιλοσοφική για παρεμβάσεις σε Γαλλικό και Γερμανικό (2μμ)
Μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων θα συντάξουμε κείμενο μαζί με διοικητικούς.

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/12
11πμ συνάντηση στην Καμάρα για παρέμβαση σε μαθήματα και συνελεύσεις στο campus

ΠΕΜΠΤΗ 5/12
11μμ σύνταντηση στην Καμάρα για παρέμβαση στο campus για τη συνέλευση στις 2μμ
2μμ κάλεσμα προς όλους τους φοιτητές του ΑΠΘ για δημιουργία πρωτοβουλίας ενάντια στις απολύσεις των διοικητικών (Συνάντηση στο τρίγωνο του Πολυτεχνείου)
9μμ Συντονιστικό Καλών Τεχνών στη Θεάτρου

Παρασκευή 6/11

2μμ συνάντηση στην Καμάρα για σύνταξη κειμένου
Συμμετοχή στην πορεία με πανώ Πρωτοβουλίας Καλών Τεχνών
(σε περίπτωση που η πορεία είναι νωρίτερα θα ανακοινωθεί νέο ραντεβού! <3 <3)

Συντονιστικό Κατάληψης Μουσικού

Κυριακή, 1 Δεκεμβρίου 2013

Συναντήσεις συντονιστικού κατάληψης Εικαστικού

Το συντονιστικό της κατάληψης θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 1/12 στις 14:00 στην αίθουσα 5(στο διάδρομο πηγαίνοντας στο κυλικείο) του Μουσικού τμήματος στη Θέρμη.

Τη Δευτέρα 2/12 ο σύλλογος έχει καλέσει συνέλευση στην αίθουσα θεωρητικών στις 15:00.

Την Τρίτη 3/12 θα πραγματοποιηθεί συνάντηση φοιτητών-καθηγητών,για θέματα που αφορούν τη σχολή, στην αίθουσα θεωρητικών στις 11:00.

Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2013

Δράσεις Εικαστικού

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/11

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΥ

-10:30 συνάντηση στην Καμάρα
-παρέμβαση σε μαθήματα της Θεάτρου(εγνατίας 122-τσιμισκή και ίωνος δραγούμη)

-14:00 παρέμβαση στη συνέλευση του τμήματος Γαλλικής Φιλολογίας μαζί με το Μουσικό(στη φιλοσοφική)

-15:30 παρέμβαση στα μαθήματα της Κινηματογράφου μαζί με το Μουσικό(στην Σταυρούπολη)

-19:00 Συντονιστικό Κατάληψης Εικαστικού στο τμήμα Θεάτρου(εγνατίας 122) στον τρίτο όροφο

-21:00 Συντονιστικό Καλών Τεχνών για το Φεστιβάλ Καλών Τεχνών στο τμήμα Θεάτρου(εγνατίας 122)

Κείμενο κατάληψης εικαστικού

Ορίστηκε στην σημερινή συνέλευση ότι το Εικαστικό θα τελεί υπό κατάληψη από σήμερα 28-11 μέχρι τις 2-12.

ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΑΛΗΨΗ;

⦁ Δίνονται 18.000 ευρώ για όλο το ακαδημαϊκό έτος, για τα έξοδα των εργαστηρίων και την μίσθωση μερίδας του προσωπικού (σύμφωνα με τον πρόεδρο του Εικαστικού)
⦁ Δεύτερη χρονιά φέτος χωρίς θέρμανση, καθαριότητα και μοντέλα. Ακόμα τα κονδύλια εκκρεμούν.
⦁ Απολύθηκαν όλοι οι υπάλληλοι του τεχνικού συνεργείου και 169 διοικητικοί.
⦁ Αυτή τη στιγμή στην γραμματεία του Εικαστικού έχουν μείνει 3 άτομα, εκ των οποίων μόλις το ένα είναι μόνιμο και τα άλλα 2 εργολαβικοί.
⦁ Θα παρέχονται μόνο 5.500 δωρεάν μερίδες στην Φοιτητική Λέσχη του Α.Π.Θ (12%), οι υπόλοιποι φοιτητές θα καταβάλουν περίπου 2,5 ευρώ ανά μερίδα.
⦁ Οι συνελεύσεις των φοιτητικών συλλόγων πλέον θεωρούνται παράνομες, σύμφωνα με τον νόμο Διαμαντοπούλου 4009.

Αρνούμαστε να λειτουργήσουμε υπό αυτές τις συνθήκες. Υποβαθμίζουν εμάς και το Πανεπιστήμιο μας. Η κατάληψη, στην έσχατη κατάσταση που πλέον βρίσκεται το Α.Π.Θ, δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση υποβάθμιση του αλλά είναι τρόπος να εξωτερικοποιήσουμε τα προβλήματα μας στην κοινωνία με πληθώρα δράσεων, μέσα αλλά και έξω από την σχολή.
Καλούμε για μαζική συμμετοχή την Πέμπτη 28-11:
9.30 Μακεδονία Παλάς
11.00 Παρεμβάσεις στην Φιλοσοφική, το Πολυτεχνείο και την Σ.Θ.Ε
16.00 Συνέλευση Εικαστικού στο Κυλικείο του Μουσικού (στην Θέρμη) για προγραμματισμό δράσεων

Τα γεγονότα μας ξεπέρασαν. Καιρός για δράση! Δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα γιατί τα έχουμε χάσει όλα! Παρατεταμένος κοινός αγώνας σε όλους τους χώρους.

Αλληλεγγύη στις υπόλοιπες σχολές που τελούν υπό κατάληψη.

Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2013

Αλλαγή συνάντησης

Η ανοιχτή συζήτηση που ήταν προγραμματισμένη για τις 12:00 στην σχολή την Παρασκευή 29/11 μεταφέρεται για τις 17:00 της ίδιας μέρας με σημείο συνάντησης την Καμάρα, έτσι ώστε να είναι δυνατή η παρέμβασή μας στην συνέλευση του Γαλλικού στις 14:00. Το ραντεβού για το Συντονιστικό Καλών Τεχνών στις 21:00 στη Θεάτρου παραμένει ως έχει!

Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2013

Ενημέρωση για κινητοποιήσεις τμημάτων

Στις 26/11 το τμήμα Γαλλικής Φιλολογίας της Φιλοσοφικής ΑΠΘ αποφάσισε κατάληψη του τμήματος και συμπόρευση στο πρόγραμμα παρεμβάσεων στο campus του Συντονιστικού κατάληψης Μουσικού
μέχρι την Παρασκευή. Παράλληλα, το Συντονιστικό κατάληψης του Γαλλικού διοργανώνει την Πέμπτη 28/11 στη Φιλοσοφική, εκδήλωση για ενημέρωση και συζήτηση με τους διοικητικούς υπαλλήλους στις 6μμ.

Στις 27/11 του τμήμα Εικαστικών της Καλών Τεχνών ΑΠΘ αποφάσισε κατάληψη του τμήματος και συμπόρευση στο πρόγραμμα παρεμβάσεων στο campus του Συντονιστικού κατάληψης Μουσικού, μέχρι τη Δευτέρα 1/12. Παράλληλα, το Συντονιστικό κατάληψης του Εικαστικού θα παρέμβει στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο για τα Πανεπιστήμια στο Mακεδονία Pallas αύριο, στις 28/11, στις 9.30 το πρωί.

Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2013

"Πανεπιστήμιο για ποιους;" ρωτάνε το υπουργείο οι φοιτητές του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του ΑΠΘ

Απόφαση συνέλευσης - δράσεις

Σύμφωνα με την απόφαση του συλλόγου φοιτητών το τμήμα θα είναι υπό κατάληψη μέχρι και τη Δευτέρα 2/12/13.

Πρόγραμμα δράσεων:

Δευτέρα 25/11
Παρέμβαση στη συνέλευση του Μουσικού του ΠΑ.ΜΑΚ. 21:00


Τρίτη 26/11
Συγκέντρωση Διοικητικών 7:00 στην Πρυτανεία

Γενικό ραντεβού στην Καμάρα στις 11:00 για παρέμβαση στις συνελεύσεις:
Γαλλική φιλολογία 13:00
Γερμανική φιλολογία 13:00
Αρχιτεκτονική 13:00
Αγγλική φιλολογία 14:00
Αρχαιολογικό

Συνέλευση συντονισμού με ΣγΚΦ (συνέλευση για τη λέσχη) στην Πάνω φοιτητική Λέσχη (δίπλα στο κέντρο ερευνών) 15:30


Τετάρτη 27/11

Παρέμβαση σε Χημικό (συνέλευση 12:00) και Εικαστικό, γενικό ραντεβού 11 στην Καμάρα


Πέμπτη 28/11

Παρέμβαση σε Θεάτρου και ΤΕΦΑΑ
Παρέμβαση στη συνέλευση Νομικής 14:00

Παρασκευή 29/11

Συζήτηση - απολογισμός στη σχολή 12:00
Συντονιστικό Καλών Τεχνών 21:00 στη Θεάτρου

Επόμενη συνέλευση Μουσικού τη Δευτέρα 2/12 14:00

Κυριακή, 24 Νοεμβρίου 2013

Συγκέντρωση διοικητικών στο κτίριο διοίκησης

Αύριο 7 η ώρα το πρωί οι Διοικητικοί έχουν συγκέντρωση για κατάληψη το Κτιρίου Διοίκησης του Παν/μίου (Πρυτανεία). Μας ζήτησαν να είμαστε εκεί όσοι περισσότεροι μπορούμε. Θα γίνει το ίδιο και την Τρίτη. Η συγκέντρωση είναι στην Πρυτανεία.

Σάββατο, 23 Νοεμβρίου 2013

Κείμενο πρωτοβουλίας μουσικού-εικαστικού-ΤΕΦΑΑ για την παρέμβαση στη λέσχη του κέντρου

Ανακοίνωση Δ.Σ. της Λέσχης

Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές
Μετά από δύο εβδομάδες λειτουργίας της Λέσχης, είναι αποδεκτό από όλους ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες σίτισης είναι αναβαθμισμένες και εξαιρετικής ποιότητας, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Το γεγονός αυτό διαψεύδει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο, όσα τον τελευταίο καιρό λέγονταν και γράφονταν, για πιθανά προβλήματα της ΠΦΛ και μη δωρεάν σίτιση των σιτιζομένων. Σας παρακαλούμε να αγνοήσετε ότι στη προκήρυξη του νέου διαγωνισμού της λέσχης που τρέχει αυτή την περίοδο (δημοσίευση 5/9/20013, αριθμ.77/2013) αναγράφεται στη σελ.5  ότι  Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, στη σίτιση των φοιτητών που δικαιούνται  και  φέρουν  κάρτα  σίτισης. Επίσης  υποχρεούται  στη  σίτιση  των  μη  κατόχων  κάρτας σίτισης φοιτητών, με το αυτό αντίτιμο (σ.σ.1,80€/μέρα) πλέον Φ.Π.Α., καταβαλλόμενο από τους ίδιους.
Θα σας παρακαλούσαμε επίσης να ξεχάσετε ότι τα τελευταία 3 χρόνια το φαγητό έχει πέσει σταδιακά στο επίπεδο του συσσιτίου (με κυρίως πιάτο μακαρόνια μετα τη 2η ώρα). Nα μη θεωρήσετε ότι η πρόσκαιρη αναβάθμιση της ποιότητας του φαγητού είναι στάχτη στα μάτια, για να νομιμοποιηθεί η παραχώρηση της λέσχης σε εταιρεία catering. Προπάντων απευθύνουμε έκκληση να μην ενημερωθείτε για την κατάσταση στο ΠΑ.ΜΑΚ. (όπως και στα πανεπιστήμια της υπόλοιπης χώρας) όπου οι δικαιούχοι διαρκώς μειώνονται και για τους υπόλοιπους υπάρχει αντίτιμο 3,5€ για ένα άθλιο, πλαστικό προμαγειρεμένο φαγητό.
Όμως για να είναι δυνατή η λειτουργία της λέσχης, όπως έχουμε ήδη τονίσει τα τελευταία χρόνια, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι οι ενδιαφερόμενοι για σίτιση φοιτητές γιατί… η χρηματοδότηση της λέσχης εξαρτάται από αυτό! Παρακαλούμε μη θεωρήσετε ότι αυτό είναι πρόσχημα για να αποκλειστεί κόσμος με βάση την κατοχή ή όχι κάρτας σίτισης. Ξεχάστε ότι τα προηγούμενα χρόνια η λέσχη είχε εγγεγραμμένους λιγότερους από 1000 φοιτητές και έπαιρνε χρηματοδοτήσεις της τάξεως των 10εκατ.€, ενώ φέτος με πολύ παραπάνω εγγεγραμμένους δε θα πάρει περισσότερα από 6εκατ.
Θα σας παρακαλούσαμε λοιπόν να επιδεικνύετε την κάρτα σίτισης στους αρμόδιους υπαλλήλους. Πιστεύουμε ότι η λύση είναι το καβάτζωμα και η εθελοδουλία μήπως και τη γλιτώσουμε. Αυτό συμβουλεύουμε και εσάς να κάνετε! Παρακαλούμε κοιτάξτε τη δουλειά σας. Αντί να επιτεθείτε για να πάρετε πίσω όσα σας ανήκουν, τσακωθείτε για το ποιος είναι άξιος για το φοβερό προνόμιο να έχει ένα πιάτο φαΐ.
Επίσης ζητούμε την υπομονή σας για τις μεγάλες ουρές και το χρόνο αναμονής στις διανομές. Γι' αυτό ευθύνονται οι μάζες των μη φοιτητών που σιτίζονται και σε καμία περίπτωση το γεγονός ότι η διαρκής μείωση εργαζομένων κρατάει κλειστές άλλες τρεις διανομές (μία στην κάτω και δύο στην πάνω λέσχη). Επίσης ευθύνεται και η βαρεμάρα των υπαρχόντων εργαζομένων τους οποίους κάνουμε ότι μπορούμε για να τους πεθάνουμε στη δουλειά! Ήδη τους απαγορεύσαμε να κάνουν τσιγάρο ενώ έχουν τελειώσει τη δουλειά τους, τους υποχρεώσαμε να κάθονται συνέχεια όρθιοι και να μην πηγαίνουν για κατούρημα κατά τη διάρκεια της διανομής των δίσκων αλλά πάλι δεν προλαβαίνουν!
 Σταματήστε να σκέφτεστε την «αλληλεγγύη» και τον «αγώνα» και κανιβαλιστείτε μεταξύ σας για μια δωρεάν μερίδα. Μη νοιάζεστε  για τους άλλους και ξεχάστε ότι αύριο άνεργοι, εργαζόμενοι των 400€ και μετανάστες θα είστε κι εσείς.
Κάνουμε ότι μπορούμε και ζητάμε την κατανόησή σας.
Με εκτίμηση,

το ειλικρινές ΔΣ της λέσχης…

Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2013

Πρόγραμμα Δράσεων

Τετάρτη: 

9.30 Συγκέντρωση στην Πρυτανεία. 
12.00 Παρέμβαση στο Ιστορικό.
16.00 Αξιολόγηση κειμένου Λέσχης (αίθουσα 8 )
17.00 Παρέμβαση στην Πληροφορική

Πέμπτη:


11.30 Παρέμβαση στη Λέσχη 

13.00 Παρέμβαση στο Οικονομικό.
14.00 Παρέμβαση στο Φυσικό.

Παρασκευή:


12.00 Ανοιχτή συζήτηση στη σχολή.
21.00 Συντονιστικό Καλών Τεχνών (Θεάτρου, Εγνατίας 122)

Απόφαση συνέλευσης συλλόγου φοιτητών - πρόγραμμα δράσεων

Με απόφαση της συνέλευσης του συλλόγου φοιτητών το τμήμα τελεί υπό κατάληψη μέχρι και την Δευτέρα 25/11.

Πρόγραμμα δράσεων:

Τετάρτη: 
9.30 συγκέντρωση στην πρυτανεία. 
12.00 παρέμβαση στο ιστορικό.
16.00 αξιολόγηση κειμένου λέσχης (αίθουσα 8)

17.00 παρέμβαση στην πληροφορική

Πέμπτη:
11.30 παρέμβαση στη λέσχη 13.00 παρέμβαση στο οικονομικό.
14.00 παρέμβαση στο φυσικό.

Παρασκευή:
12.00 ανοιχτή συζήτηση στη σχολή.
21.00 συντονιστικό καλών τεχνών (θεάτρου Εγνατίας 122)

Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2013

Συμπαράσταση σε διοικητικούς υπαλλήλους αύριο το πρωί στην πρυτανεία

Ακόμα και οι καθηγητές παίρνουν θέση. Αύριο το πρωί θα βρίσκονται στην πρυτανεία (9πμ) για να υποστηρίξουν τα δικαιώματα των ανθρώπων που βγάζουν τις σημειώσεις σας, κάνουν τις εγγραφές/πάσο/δηλώσεις σας και οργανώνουν το blackboard σας. Ο κ. Παπαδέλης ακύρωσε το αυριανό του μάθημα, ενώ η κ. Αλεξάνδρου ενημέρωσε όλους τους καθηγητές. Η αδιαφορία σας ανήκει σε περασμένες εποχές. Δυστυχώς τα γεγονότα μας προλαβαίνουν. Όλοι αύριο το πρωί στην πρυτανεία.

Κυριακή, 17 Νοεμβρίου 2013

Νέα Συνέλευση Μουσικού

Την Τρίτη 19/11 και ώρα 14:00 θα πραγματοποιηθεί νέα Συνέλευση του Συλλόγου.
Θέματα 1) Εξελίξεις στο ζήτημα των Διοικητικών υπαλλήλων
              2) Απολογισμός των παρεμβάσεων στη Λέσχη και ορισμός καινούργιων
              3) Σχολιασμός της κοινής συζήτησης με τους καθηγητές η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο                     Δευτέρα στις 12:30
               4)Ανταπόκριση από το Συντονιστικό Καλών Τεχνών. α) Συντονισμός δράσεων όλων των                          Τμημάτων β) Εξελίξεις που αφορούν στο Φεστιβάλ

Σάββατο, 16 Νοεμβρίου 2013

Κείμενο για την παρέμβαση της Δευτέρας σε Λέσχη και ΤΕΦΑΑ

Μέχρι την Πέμπτη πρέπει να έχουμε συμπληρώσει τις αιτήσεις σίτισης.
Η λέσχη του ΑΠΘ είναι η μοναδική που παρέχει δωρεάν φαγητό.Μέχρι τώρα!
Μόνο ένας στους δέκα από μας δεν θα πληρώνει.Από τους 45.000 ενεργούς φοιτητές του πανεπιστημίου προβλέπονται περίπου 5.500 δωρεάν μερίδες!
Συγκεκριμένα:
Ενώ στο μειλ της Πρυτανείας αναφέρεται οτι δωρεάν σίτιση θα παρέχεται μόνο στους εγγεγραμένους φοιτητές, το πανεπιστήμιο στην ουσία διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει εκ νέου τον αριθμό των σιτιζόμενων φοιτητών μέσω της κατάθεσης των εκκαθαριστικών.Η απόδειξη των προθέσεων των Πρυτανικών Αρχών βρίσκεται στην απόφαση του Δ.Σ. της Π.Φ. Λέσχης, η οποία αναφέρει : 

"Η ημερήσια αποζημίωση του αναδόχου κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους θα υπολογίζεται με βάση τον αριθμό των δικαιούμενων δωρεάν σίτισης φοιτητών επί την αξία του ημερησίου σιτηρεσίου που σήμερα ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 1,80 (πλέον Φ.Π.Α.) και αναπροσαρμόζεται με Υπουργική Απόφαση."

Μάθαμε την κατάσταση και μαζευόμαστε.

Νέα συνάντηση
Δευτέρα 18/11 στις 15:00 αίθουσα 8 Μουσικού

Σύλλογοι Εικαστικού-Μουσικού.

Σχετικά με την πορεία της 17 Νοέμβρη

Στη συνέλευση Συντονιστικού Καλών Τεχνών που έγινε χθες αποφασίστηκε συμμετοχή στην πορεία της 17 Νοέμβρη, ως Πρωτοβουλία Καλών Τεχνών και Σύλλογος Εικαστικού. Συγκέντρωση στις 5 το απόγευμα στο Πολυτεχνείο.

Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2013

Κοινή παρέμβαση Μουσικού-Εικαστικού στη Λέσχη


Πραγματοποιήθηκε η κοινή παρέμβαση Εικαστικού και Μουσικού στη Λέσχη της Θέρμης.

Πρόσκληση προς καθηγητές του τμήματος για τη συζήτηση της Δευτέρας

Μετά από απόφαση του συλλόγου φοιτητών του τμήματος μουσικών σπουδών του Α.Π.Θ. κατά τη συνέλευση που συγκλήθηκε στις 15/11/2013, σας προσκαλούμε τη Δευτέρα 18/11/2013 και ώρα 12.30 στο φουαγιέ του τμήματος μουσικών σπουδών, προκειμένου να σας γνωρίσουμε τις αποφάσεις που έχουμε λάβει για την προβολή και επίλυση προβλημάτων της Σχολής και να διερευνηθεί και συζητηθεί δυνατότητα κοινών δράσεων-εκδηλώσεων για την προώθηση κοινών αιτημάτων της πανεπιστημιακής κοινότητας. Ο προσανατολισμός των δράσεών μας, όπως εκφράσθηκε στη συνέλευσή μας, είναι να μην περιορισθούμε στα στερεότυπα κινητοποιήσεων με καταλήψεις μακράς διαρκείας, αλλά να διατηρήσουμε τη λειτουργία της Σχολής και την πρόοδο του ακαδημαϊκού έτους με παράλληλες δράσεις, πλέον ευφάνταστες από τις συνηθισμένες επιλογές, περισσότερο αποτελεσματικές όμως για την ευαισθητοποίηση της Κοινωνίας και της Πολιτείας με τα προβλήματα της Σχολής. Θα πρέπει να συντονίσουμε κοινές δράσεις, με εκδηλώσεις σε χώρους της Σχολής και δημόσιους χώρους, με συχνότητα και επιμονή, που θα έχουν στόχο να συγκινήσουν την κοινωνία, με τη χρήση «εικόνας» και «λόγου», και να πιέσουν ταυτόχρονα την Πολιτεία στην κατεύθυνση εξεύρεσης λύσεων. Για τους ανωτέρω λόγους κρίνεται αναγκαία η παρουσία σας και η συμμετοχή σας στην συνέλευση στις 18/11/13.

Με εκτίμηση,
ο Σύλλογος Φοιτητών Τμήματος Μουσικών Σπουδών Α.Π.Θ.

Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2013

Απόφαση συνέλευσης Σ.Φ.- Δράσεις που προγραμματίστηκαν

Στη σημερινή συνέλευση συλλόγου φοιτητών ψηφίστηκε να ανοίξει το τμήμα.

Έχουν προγραμματιστεί οι εξής δράσεις:

Παρασκευή 15/11:
11πμ παρέμβαση σε Λέσχη, ΤΕΦΑΑ και Εικαστικό
3μμ παρέμβαση στο μάθημα της κ. Ψαλτοπούλου
3:30μμ παρέμβαση στη συνέλευση του Εικαστικού
6μμ παρέμβαση στο μάθημα Σολφέζ 1
9μμ συντονιστικό καλών τεχνών (στη Θεάτρου)

Δευτέρα 18/11:
11πμ συνάντηση στο κυλικείο του Μουσικού για παρέμβαση στη Λέσχη
12:30μμ συζήτηση με καθηγητές στο φουαγιέ του Μουσικού με σκοπό την ενημέρωση και συζήτηση σχετικά με την απόφαση του Σ.Φ. και τις δράσεις, καθώς και για απόφαση προγραμματισμού 6ωρων κινητοποιήσεων στο τμήμα
3μμ συνέλευση για τη Λέσχη στην αίθουσα 8 του Μουσικού
9μμ παρέμβαση στη συνέλευση Μουσικόυ του ΠΑ.ΜΑΚ.

Τρίτη 19/11:

2μμ συνέλευση συλλόγου φοιτητών Μουσικού

Συντονιστικό Γενικών Συνελεύσεων συλλόγων φοιτητών σήμερα στις 6μμ.

Σήμερα στις 6μμ το απόγευμα πραγματοποιείται συντονιστικό γενικών συνελεύσεων και καταλήψεων του ΑΠΘ, στο κτήριο της Νομικής. Καλό θα ήταν, στα πλαίσια συντονισμού των συλλόγων, να είμαστε και εκεί.

Παρέμβαση Πολυτρόπου (συνέχεια)

Η ομάδα συνάντησε την Oμάδα Προσβασιμότητας στο campus και τους έγινε πρόταση για νέα παρέμβαση σήμερα στις 13:30 στην Πρυτανεία.

Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2013

Παρέμβαση Πολύτροπου στο Κέντρο

Έγινε παρέμβαση από το Πολύτροπο στην πόλη, με τραγούδι και παράλληλο μοίρασμα του κειμένου που γράψαμε. Πιο συγκεκριμένα, υπήρξε παρουσία στην Καμάρα, έπειτα στην Αγγελάκη στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ 3-όπου βγήκαμε στον αέρα. Ακολούθησε παρέμβαση στην Πρυτανεία του ΑΠΘ (μέσα στο campus). και αυτή τη στιγμή πραγματοποιείται παρέμβαση στη Λέσχη. Θα υπάρξει ανταπόκριση από την παρέμβαση μόλις αυτή τελειώσει. 

Τα ραντεβού

1)Πέμπτη 11:00- συγκέντρωση στο κυλικείο του Μουσικού και παρέμβαση στο Εικαστικό και στη Λέσχη.

2)Πέμπτη 14:00- συνέλευση Μουσικού

3)Παρασκευή 11:00- συγκέντρωση στο κυλικείο του Μουσικού και παρέμβαση στη Λέσχη και στα ΤΕΦΑΑ

4)Παρασκευή 15:30-Παρέμβαση στη συνέλευση του Εικαστικού.

5)Παρασκευή 21:00- Συντονιστικό Καλών Τεχνών στη Θεάτρου

6)Δευτέρα 12:00- Συνέλευση για το ζήτημα της Λέσχης στην αίθουσα 5 του Μουσικού. 

Κοινή παρέμβαση με το Εικαστικό για το ζήτημα της Λέσχης την Παρασκευή 11:00 σε Λέσχη και ΤΕΦΑΑ

Την Παρασκευή θα παρέμβουμε με κείμενο και αφισάκι για το ζήτημα της Λέσχης στο ΤΕΦΑΑ και στις εγκαταστάσεις της Λέσχης στη Θέρμη. Θα στερεώσουμε και πανό πάνω από την πόρτα της Λέσχης. Σκοπός είναι α)η ενημέρωση του κόσμου για την ιδιωτικοποίηση της Φοιτητικής Λέσχης και την παύση του Δωρεάν χαρακτήρα της(μόνο 5.500 μερίδες προβλέπεται να παρέχονται δωρεάν) και β) η οργάνωση συνέλευσης (πρωτοβουλιακής σε πρώτη φάση) φοιτητών από τους Συλλόγους  που σιτίζονται στη Θέρμη (Μουσικό-Εικαστικό-ΤΕΦΑΑ) τη Δευτέρα 12:00 στην αίθουσα 5. 

Παρέμβαση στο Εικαστικό αύριο 11:00

Αυτή τη στιγμή πραγματοποιείται πρωτοβουλιακή συνάντηση φοιτητών μουσικού -εικαστικού. Το Εικαστικό έβαλε τακτική συνέλευση συλλόγου την Παρασκευή 3:30. Αύριο Πέμπτη θα παρέμβουμε στο Εικαστικό με κείμενο  το οποίο γράφεται τώρα για το θέμα των Διοικητικών και για το ζήτημα της λέσχης. Το ραντεβού είναι 11:00 στο κυλικείο του Μουσικού. 

Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2013

Πρόβες σχημάτων στη Θέρμη

Σήμερα Τρίτη 12/11/13, στο κτήριο του Τμήματος Μουσικών Σπουδών στη Θέρμη ξεκινούν πρόβες μουσικών σχημάτων. Όσοι ενδιαφέρονται να παίξουν στο δρόμο/campus στα πλαίσια ενημερωτικών δράσεων μπορούν να απευθυνθούν εκεί. Καλούμε ήδη υπάρχοντα σχήματα αλλά και άτομα για δημιουργία νέων.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ;

Δηλώσεις συμβούλου του υπουργού παιδείας στη γραμματέα της ομοσπονδίας ΕΕΔΙΠ:

''Ο νόμος Διαμαντοπούλου δεν έχει εφαρμοστεί πλήρως. Δεν έχουν γίνει ούτε αναδιαρθώσεις σπουδών, ούτε αναδόμηση των υπηρεσιών, ούτε συγχωνεύσεις σχολών. (...) Έχουμε τις επόμενες 12.500 διαθεσιμότητες του Δεκεμβρίου, εκεί θα φύγουν ΕΤΕΠ, Εεε... [σ.σ. Προφανώς ήθελε να πει ΕΕΔΙΠ], επίκουροι και λέκτορες, έχουμε τις 30.000 του 2014''.

Παράλληλα στις 81 απολύσεις διοικητικών υπαλλήλων πέρισυ το Μάιο, έρχονται να προστεθούν άλλες 170, παρότι το πόρισμα της σχετικής έκθεσης ήταν ότι υπάρχει έλλειμμα 120 υπαλλήλων. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα έχουμε 170 υπαλλήλους για να καλύψουν τις ανάγκες 42 τμημάτων, της κοσμητείας, των βιβλιοθηκών και των εργαστηρίων. Η ανάλογια είναι ένας υπάλληλος για πέντε γραμματείες.

Η προφανής ανιανότητα κάλυψης στοιχειωδών αναγκών του πανεπιστημίου, λόγω έλλειψης προσωπικού, θα καλυφθεί με εργολαβίες πεντάμηνων συμβάσεων των 150 ευρώ, οι οποίες θα προκηρυχθούν το Δεκέμβρη. Επιπλέον το νέο καθεστώς στη λέσχη προβλέπει 5.500 τζάμπα μερίδες, ενώ οι υπόλοιποι θα καταβάλουν πόσο της τάξης των 2 ευρώ.

Τα βιβλία ήδη σε πολλές σχολές αγοράζονται από τους φοιτητές ενώ δρομολογείται η εφαρμογή τους σε όλες τις σχολές. Το κόστος των εργολαβιών αυτών θα το επωμιστούν οι φοιτητές. Τα παραπάνω σημαίνουν δίδακτρα.

Τόσα χρόνια ο ένας κλάδος κατηγορεί τον άλλον για δήθεν ευνοϊκές μεταχειρίσεις. Καταλήξαμε να μην έχουμε τίποτα. Το πανεπιστήμιο είναι απλώς ένα μέρος. Το όλο το ζεις κάθε μέρα.

Παρατεταμένος κοινός αγώνας σε όλους τους χώρους.

Δεν είναι θέμα συμπαράστασης. Αξιοπρέπεια και αλληλεγγύη.

Συντονιστικό κατάληψης μουσικού